rainbow

Drożdże

Produkt enologiczny. Drożdże aktywne SpiritFerm T3.

Instrukcja: 5kg cukru w 1 dzień daje 13%, 6kg cukru w 2 dni daje 15%, 7kg cukru w 3 dni daje 17%. Rozpuścić wybraną ilość cukru w ciepłej wodzie, przelać do fermentatora i dopełnić ciepłą wodą do objętości 25 litrów. Do nastawu o temp. 20-300C wsypać całą zawartość torebki drożdży i dobrze wymieszać. Optymalna temperatura fermentacji 22-270C.

Skład: drożdże, pożywka, witaminy i mikroelementy. Masa netto 125g.

Fermentacja przebiega burzliwie. Nie należy używać rurek fermentacyjnych ani korków, nie stosować pokryw w pojemnikach fermentacyjnych.

Enological product. Active yeast SpiritFerm T3.

Instructions: 5kg of sugar in one day gives 13%, 6kg of sugar in 2 days gives 15%, 7kg of sugar in 3 days gives 17%. Dissolve the desired amount of sugar in warm water, pour into a digester and fill with hot water to a volume of 25 liters. For the mixture at 20-30°C pour the entire contents of packet of yeast and mix well. Optimum fermentation temperature 22-27°C.

Composition: yeast, nutrient, vitamins and microelements. Net weight 125g.

Fermentation is rapid. Do not use fermentation tubes or plugs, do not use caps in fermenting containers.


Produkt enologiczny. Drożdże aktywne SpiritFerm Turbo FRUIT, specjalnie wyselekcjonowane i wysoko alkoholizujące (do 18%) drożdże przeznaczone do fermentacji nastawów owocowych, ukierunkowane na uwydatnienie aromatów owoców użytych do fermentacji. Zestaw zawiera dawkę enzymów ułatwiających fermentację owoców. Opakowanie na 25 litrów nastawu owocowego. Optymalna temperatura fermentacji 20-270C, w temperaturze 250C – czas fermentacji 4-6dni. Należy pamiętać, aby temperatura nastawu nie przekroczyła 350C. Aby otrzymać 18% alkoholu, moszcz owocowy należy uzupełnić syropem cukrowym. Ilość cukru jaka należy zastosować to około 200-300g/1litr moszczu (w zależności od rodzaju użytych owoców).

Instrukcja: drożdże dodajemy bezpośrednio do nastawu o temperaturze około 300C, następnie całość należy dokładnie wymieszać.

Skład: drożdże szczep Saccharomyces Bayanus, pożywka, witaminy i mikroelementy oraz enzymy. Masa netto 40g

Enological product. Active yeast SpiritFerm Turbo FRUIT, specially selected and highly alcoholizing (up to 18%) yeast for fermentation of fruit mixture, aimed at emphasizing the flavors of fruit used for fermentation. The kit includes a dose of enzymes to facilitate the fermentation of fruit. Package for 25 liters of fruit mixture. Optimum fermentation temperature 20-27°C, at 25°C – the fermentation time 4-6days. Please note that the temperature of the mixture should not exceed 35°C.

Instructions: add the yeast directly to the mixture at a temperature of about 30°C, then mix thoroughly

Composition: Bayanus Saccharomyces yeast strain, medium, vitamins and microelements and enzymes. Net weight 40g


Produkt enologiczny. Drożdże aktywne SpiritFerm Turbo24h – fermentują 6kg cukru w 24 godziny.

Instrukcja: rozpuścić 6kg cukru w 21 litrach wody o temperaturze 35-400C, następnie wsypać całą zawartość torebki drożdży i dobrze wymieszać. Optymalna temperatura fermentacji
22-270C.

Skład: drożdże, pożywka, witaminy i mikroelementy. Masa netto 195g.

Fermentacja przebiega burzliwie. Nie należy używać rurek fermentacyjnych ani korków, nie stosować pokryw w pojemnikach fermentacyjn

Enological product. Active yeast SpiritFerm Turbo24h – it ferments 6kg of sugar in 24 hours.

Instructions: dissolve 6kg of sugar in 21 liters of water at 35-40°C, then pour the entire contents of the packet of yeast and mix well. Optimum fermentation temperature 22-27°C.

Composition: yeast, nutrient, vitamins and microelements. Net weight 195g.

Fermentation is rapid. Do not use fermentation tubes or plugs, do not use caps in fermenting containers.


Produkt enologiczny. Drożdże aktywne SpiritFerm 8kg EXTREM.

Instrukcja: Rozpuścić 8kg cukru w gorącej wodzie, przelać do fermentatora i dopełnić zimną wodą do objętości 25 litrów. Do nastawu o temp. 22-250C wsypać całą zawartość torebki drożdży i dobrze wymieszać. Optymalna temperatura fermentacji 22-250C, czas fermentacji 3-4 dni.

Skład: drożdże, pożywka, witaminy i mikroelementy. Masa netto 145g. Fermentacja przebiega burzliwie. Nie należy używać rurek fermentacyjnych ani korków.

Oenological product. Active Yeats. SpiritFerm 8kg EXTREM.

Instructions: Dissolve 8kg of sugar in hot water, pour into a fermenter and fill with cold water to a volume of 25 litres. Once the mash has reached temperature of 22-250C, pour the entire contents of the packet of yeast and mix well. Optimum fermentation temperature is 22-250C, 3-4 days fermentation time.

Ingredients: yeast, nutrient, vitamins and microelements. Net weight 145g. Fermentation is vivid. Do not use fermentation tubes or stoppers.