rainbow

Saubermachen

Opis produktu

DistiPur to drobny granulat mineralny do harmonizacji aromatu i smaku klarownych spirytualiów i destylatów.

Zastosowanie DistiPur pozwala na pełne wykorzystanie potencjału aromatycznego tych produktów. Preparat ten zgodnie ze współczesnymi wymaganiami jest łatwy i czysty w użyciu.

Cel stosowania

DistiPur w sposób selektywny i wydajny adsorbuje substancje aromatyczne. Substancje te usuwane są wraz z preparatem z produktów. Dzięki temu zabiegowi rośnie potencjał aromatyczny spirytualiów i destylatów.

Ponadto DistiPur usuwa substancje, które odpowiadają za ostre spirytusowe nuty zapachowe niektórych

spirytualiów. Pozwala to na niezawodną eliminację niepożądanych aromatów. Ciężkie wady smakowe i zapachowe są łagodzone.

Produkt i działanie

Na mineralnej powierzchni preparatu DistiPur występują selektywne nośniki ładunków elektrycznych, które są aktywowane w specjalnym procesie technologicznym. Aktywność adsorpcyjna ograniczona jest do powierzchni preparatu i utrzymuje się od chwili dodania do usunięcia. Dzięki drobnej granulacji DistiPur dozuje się bardzo łatwo. Zaraz po dodaniu i krótkim zamieszaniu preparat osadza się w ciągu kilku sekund. Drobne cząsteczki wymagają nieco dłuższego czasu. DistiPur nie rozpada się i nie kłaczkuje. Jest całkowicie nierozpuszczalny. Osad składa się ze stałych cząstek granulatu. Ciecz nad osadem pozostaje klarowna.

Takie właściwości znakomicie ułatwiają oddzielanie po założonym czasie działania. Obrabiany napój poddaje się dekantacji lub filtracji.

Dozowanie

Optymalną dawkę ustalić należy doświadczalnie. W przypadku rozcieńczonych do mocy konsumpcyjnej destylatów stosuje się 5 g/10-20l destylatu (w temperaturze 15 – 20°C)

Sposób użycia

DistiPur dodaje się po prostu do napoju i krótko miesza. Kolejne mieszanie po upływie pewnego czasu nie jest bezwzględnie konieczne. Zaleca się średni czas kontaktu od 1 do 3 dni. Można przez próby organoleptyczne decydować o skróceniu lub przedłużeniu tego czasu. Zależnie od koncentracji adsorbowanych składników aktywność DistiPur wyczerpuje się wcześniej lub później i ten parametr decyduje o ew. zmianie dawki i czasu kontaktu.

W razie stosowania w destylatach przed rozcieńczeniem do mocy konsumpcyjnej lub w niskich temperaturach dawkę należy również ustalić doświadczalnie. Jeżeli obrabiany destylat ma być poddany redestylacji, to należy uprzednio oddzielić DistiPur. Oddzielanie wykonuje się przez dekantację lub przez prostą zgrubną filtrację.

Nawet w przypadku zastosowania zbyt dużej dawki DistiPur produkt nie traci swego pożądanego aromatu.